Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Παράταση προθεσμίας ABS για τα φορτηγά

Παράταση προθεσμίας ABS για τα φορτηγά

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία ABS για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά άνω των 3,5 τόνων).

Καταλυτική ημερομηνία ορίζεται 30/06/2014.

“Με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών δίνεται παράταση έως τον Ιούλιο σε φορτηγά και λεωφορεία, που βάσει παλαιότερης οδηγίας έπρεπε να έχουν τοποθετήσει ABS μέχρι την 1/1/2014. To ABS γίνεται πλέον υποχρεωτικό και απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το μέτρο αυτό μετά από τις 30/06/2014.”