Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Νέα Παράταση προθεσμίας ABS για τα φορτηγά έως 31/12/2014

Νέα Παράταση προθεσμίας ABS για τα φορτηγά έως 31/12/2014

Νέα Παράταση δόθηκε στην προθεσμία ABS για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά άνω των 3,5 τόνων).

Καταλυτική ημερομηνία ορίζεται 31/12/2014.

“Με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών δίνεται παράταση έως τον Δεκέμβριο του 2014 σε φορτηγά και λεωφορεία, που βάσει παλαιότερης οδηγίας έπρεπε να έχουν τοποθετήσει ABS μέχρι την 1/1/2014. To ABS γίνεται πλέον υποχρεωτικό και απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το μέτρο αυτό μετά από τις 31/12/2014.”