Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε και βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που ίσως σας απασχολούν για ότι αφορά τα ΚΤΕΟ και τους ελέγχους των οχημάτων.

Εάν δεν λυθούν οι απορίες σας διαβάζοντας τις παρακάτω ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2221052111

1. Τι είναι ΚΤΕΟ και τι είναι ΙΚΤΕΟ

Το ΚΤΕΟ είναι η συντομογραφία των λέξεων “Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων”, με το Ι.ΚΤΕΟ να είναι αντίστοιχα το “Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων”. Στόχος των ΚΤΕΟ είναι ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των οχημάτων, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβάτες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.

2. Ποια η διαφορά μεταξύ ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ;

Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είναι τουλάχιστον ισοδύναμα ή και ανώτερα από τα δημόσια ΚΤΕΟ (τα οποία υποχρεούνται πλέον να περάσουν ελέγχους αντίστοιχους των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ). Λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης και είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένα με την βάση του Υπουργείου Μεταφορών. Η καλύτερη οργάνωση και η αμεσότερη εξυπηρέτηση του κοινού είναι ένας θετικός παράγοντας που χαρακτηρίζει τα ΙΚΤΕΟ καθώς ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του με πλήρη καταγραφή της κατάστασης του.

3. Πότε περνάω για πρώτη φορά ΚΤΕΟ;

Δείτε πληροφορίες αναλόγως το όχημα που διαθέτετε στις αντίστοιχες σελίδες των Οχημάτων. Ενδεικτικά τα Επιβατηγά ΙΧ, όπως και τα Δίκυκλα και τα  Φορτηγά έως 3,5Τ υποχρεούνται πρώτου ελέγχου Τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

4. Μετά τον πρώτο έλεγχο πότε πρέπει να ξαναπεράσω ΚΤΕΟ;

Δείτε πληροφορίες αναλόγως το όχημα που διαθέτετε στις αντίστοιχες σελίδες των Οχημάτων. Ενδεικτικά τα Επιβατηγά ΙΧ, όπως και τα Δίκυκλα και τα  Φορτηγά έως 3,5Τ υποχρεούνται περιοδικού ελέγχου Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου ΚΤΕΟ.

5. Πότε θεωρούμαι εκπρόθεσμος ελέγχου ΚΤΕΟ και ποιο είναι το πρόστιμο;

Το ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης είναι η μία εβδομάδα (7 ημερολογιακές ημέρες). Το παράβολο υπέρ δημοσίου για εκπρόθεσμο έλεγχο είναι ανάλογο του οχήματός σας και μπορείτε να το βρείτε στους πίνακες του παρακάτω αρχείου:

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. Πόσο είναι το πρόστιμο της τροχαίας αν δεν έχω περάσει ΚΤΕΟ ή δεν έχω Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ);

Το πρόστιμο για το μη έλεγχο καθορίζεται από τον εκάστοτε ΚΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι 150€.

 • 29,35€ στην περίπτωση που οι εκπομπές ρύπων είναι εντός ορίων
 • 200€ και αφαίρεση πινακίδων στην περίπτωση που οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι πάνω από το όριο.

1. Γιατί χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος;

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων είναι απαραίτητος για την ασφάλεια όσων επιβαίνουν στο όχημα. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων είναι η κακή κατάσταση των αυτοκινήτων. Έτσι ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων. Επίσης ένα σημαντικός λόγος είναι η λειτουργία του οχήματος να βρίσκεται εντός των ορίων όσον αφορά τους ρύπους του.

2. Τι ελέγχει το ΚΤΕΟ;

Τα αντικείμενα ελέγχου στο ΚΤΕΟ είναι τα παρακάτω:

 • Οπτικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχος Καυσαερίων
 • Έλεγχος Σύγκλισης – Απόκλισης
 • Έλεγχος Φώτων
 • Έλεγχος Συστήματος Πέδησης
 • Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης

3. Πρέπει να φέρω εγώ ο ίδιος το όχημα μου;

Δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί ο προσκομίζοντας το όχημα να έχει μαζί του την Ταυτότητα του (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του οχήματος.

4. Πόση ώρα διαρκεί ο έλεγχος ΚΤΕΟ

Οι χρόνοι διαφέρουν αναλόγως το όχημα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις αντίστοιχες σελίδες των Οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.

5. Εαν έχω προσθέσει ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στο όχημα μου τι πρέπει να προσέξω;

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης, ο εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης υποχρεούται να παραδώσει στον κάτοχο του οχήματος μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα ενημερώνει τη διεύθυνση του ΚΤΕΟ ότι πραγματοποίησε τη διασκευή, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις περί εγκατάστασης που έχει ορίσει το Υπουργείο.

Κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου και εφόσον η διασκευή τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα εξαρτήματα φέρουν τους απαραίτητους εγκριτικούς κωδικούς γνησιότητας, τότε η διεύθυνση του ΚΤΕΟ συντάσσει σχετικό πρακτικό για την ενημέρωση της άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην εκάστοτε διεύθυνση συγκοινωνιών.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να επιδείξει πιστοποιητικό διενέργειας ελέγχου από εγκεκριμένο συνεργείο που θα φέρει ημερομηνία με διαφορά το πολύ 30 ημέρες, καθώς και την απόδειξη πληρωμής του πιστοποιητικού. Τα επιμέρους εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να αντικαθίστανται εντός πενταετίας, ενώ οι δεξαμενές υποχρεωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας, με ρητή την απαγόρευση επαναχρησιμοποίησής τους.

6. Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;

Τα ελάχιστα υλικά που πρέπει να περιέχει το φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι τα εξής:

 • Γάντια πρώτων βοηθειών (2-3 ζευγάρια)
 • Αποστειρωμένα Επιθέματα σε διάφορα μεγέθη
 • Κουβέρτες επιβίωσης (τουλάχιστον μία)
 • Ένα πακέτο Βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων κατ’ελάχιστο
 • Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες Γάζες
 • Ένα καρούλι (πηνίο) Λευκοπλάστη
 • Τέσσερις ατομικούς Επιδέσμους
 • Ένα φιαλίδιο των 200 γραμμαρίων κατ’ελάχιστο Οινόπνευμα
 • Ένα φιαλίδιο των 50 γραμμαρίων κατ’ελάχιστο Mercurochrome (Βάμμα Ιωδίου)