Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Υπηρεσίες Ελέγχου

slider-ypiresies

Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ, εκτός της βασικής διαδικασίας ελέγχου ΚΤΕΟ, παρέχει και τους παρακάτω ειδικούς ελέγχους οχημάτων:

Ειδικός Αρχικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης

Ο Ειδικός Έλεγχος του εξοπλισμού που μετατρέπει το όχημα σε υγραεριοκίνητο, για να λάβετε το πιστοποιημένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Ο Εκούσιος Έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία, μπορεί όμως να βοηθήσει τον πελάτη να κάνει έλεγχο σε ένα ή περισσότερα σημεία του οχήματος του, είτε για την ασφάλεια του, είτε ως προ-έλεγχος πριν τα service του, είτε βεβαίως κατά την αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος για να γνωρίζει τα πιθανά προβλήματα του.

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ) είναι υποχρεωτική 1 ΧΡΟΝΟ μετά από την πρώτη ημέρα κυκλοφορία του οχήματος. Η ανανέωση της γίνεται υποχρεωτικά για τα Επιβατηγά Ι.Χ. και Φορτηγά Ι.Χ έως 3.5 τόνους μεικτό ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, και για τα ταξί κάθε ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία από την 1/1/2011 τα οχήματα που περνάνε ΚΤΕΟ έχουν κάλυψη της ΚΕΚ με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, με ισχύ όπως και η ΚΕΚ για 1 χρόνο ή 6 μήνες αναλόγως με τον τύπο του οχήματος. Μετά το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή 6 μηνών το όχημα υποχρεούται να εφοδιασθεί με ΚΕΚ.

Έλεγχος ABS

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών είναι ένα ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδίκασια φρεναρίσματος ενός οχήματος (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κ.ά) έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρκής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα). Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός αυτοκίνητου γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα αλλαγής πορείας και υπό ορισμένες συνθήκες αυξάνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ακινητοποίηση του.

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο ABS:

 • Άδειας κυκλοφορίας οχήματος
 • Δελτίο Τεχνικού Έλεγχου σε ισχύ (εάν υπάρχει υποχρέωση)
 • Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης, εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου
 • Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
 • Πρωτότυπο Τιμολόγιου Αγοράς εξαρτημάτων ABS και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Έλεγχος ATP

Ο Έλεγχος ATP είναι ο ειδικός έλεγχος των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για την μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού και την αποδοτικότητα των ψυκτικών ή θερμαντικών συσκευών.

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο ATP:

 • Άδεια κυκλοφορίας, Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Πιστοποιητικό Ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
 • Πιστοποιητικό ATP

Έλεγχος ADR

Η συμφωνία ADR αποτελεί την “Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων” και έχει ονομαστεί έτσι από τα αρχικά των λέξεων του γαλλικού κειμένου “Accord European relatif au transport international des merchandises dangereuses par route”.

Η Συμφωνία αναφέρεται στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις ειδικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα οχήματα και οι οδηγοί τους και αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

 

Η συμφωνία πλαίσιο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις δεσμεύσεις των κρατών που την έχουν υπογράψει.

Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επικίνδυνες ύλες και τα είδη τους.

Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα μέσα μεταφοράς και την ίδια τη μεταφορά.

Οι έλεγχοι που απαιτείται να πραγματοποιούνται στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR είναι:

– Διαδικασία έγκρισης τύπου βυτιοφόρου οχήματος και δεξαμενής (Έλεγχος μελέτης κατασκευής).

– Αρχικός έλεγχος βυτιοφόρου και δεξαμενής.

– Περιοδικός Επαναληπτικός έλεγχος βυτιοφόρου και δεξαμενής (3ετής και 6ετής).

– Έκτακτος έλεγχος βυτιοφόρου και δεξαμενής.

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο ADR:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Πιστοποιητικό Ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
 • Πιστοποιηττικό ADR + Φύλλα δοκιμών για οχήματα  μεταφοράς επικίνδυνων υλικών