Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Ταξί – Αγοραία

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Ταξί – Αγοραία

Control_taxiΤα Ταξί και Αγοραία έχουν την υποχρέωση να περνάνε τον πρώτο Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, με μέγιστη καθυστέρηση τις 7 ημέρες από την ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους.

Στη συνέχεια ο έλεγχος γίνεται περιοδικά κάθε ένα (1) έτος από την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου.

Δικαιολογητικά για Ταξί – Αγοραία

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εάν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (για τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου είναι:

 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος ταυτοποίησης οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Έλεγχος ελαστικών
 • Έλεγχος τροχών (σύγκλιση – απόκλιση)
 • Έλεγχος αμορτισέρ
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικός έλεγχος για το σύστημα διεύθυνσης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Οπτικός έλεγχος αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική και εκδίδεται στο πρώτο εξάμηνο (6 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να εκδίδεται κάθε έξι (6) μήνες για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΕΔΧ, TAXI – ΑΓΟΡΑΙΑ).

Στην περίπτωση που το όχημα περάσει ΚΤΕΟ και εκδοθεί το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), τότε ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων με διάρκεια έξι (6) μηνών.

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 20 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.