Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Σχετικά με το ABS…

Σχετικά με το ABS…

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, στην προθεσμία τοποθέτησης ABS, για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα:

1) Για φορτηγά οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης (Ημ/νία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας Διεθνώς) μετά την 1/1/1999, οφείλουν να εφοδιαστούν με ABS μέχρι και την 31/3/2015 ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του δελτίου ΚΤΕΟ (εφόσον λήγει μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής).

 *Εφόσον ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ πραγματοποιηθεί πριν τις 31/3/2015 και διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ABS, τότε χορηγείται ετήσια καταλληλότητα στο όχημα.(*Ισχύει για οχήματα, των οποίων το δελτίο ΚΤΕΟ λήγει έως 20/04/2015).

2) Για φορτηγά οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης (Ημ/νία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας Διεθνώς) πριν την 1/1/1999, αποσύρονται από την κυκλοφορία εντός πέντε (5) ετών (έως 16/1/2020).