Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης (Έως 3,5 Τόνους):

Control_SmallTruckΤα Φορτηγά ΙΧ έχουν την υποχρέωση να περνάνε τον πρώτο Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, με μέγιστη καθυστέρηση τις 7 ημέρες από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας.

Στη συνέχεια ο έλεγχος γίνεται περιοδικά κάθε δύο (2) έτη από την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου.

Δικαιολογητικά για Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Τα Δ.Χ. οχήματα θα πρέπει να φέρουν επιπλέον βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΣΧΕΜ).

Δικαιολογητικά Ανάριθμου Φορτηγού

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων είναι:

  • Έλεγχος καυσαερίων
  • Έλεγχος ταυτοποίησης οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
  • Έλεγχος ελαστικών
  • Έλεγχος τροχών (σύγκλιση – απόκλιση)
  • Έλεγχος αμορτισέρ
  • Έλεγχος συστήματος πέδησης.
  • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
  • Οπτικός έλεγχος για το σύστημα διεύθυνσης,
  • Οπτικός έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης,
  • Οπτικός έλεγχος συστήματος ανάρτησης
  • Οπτικός έλεγχος αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ.

 

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική και εκδίδεται στο πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να εκδίδεται κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση που το όχημα περάσει ΚΤΕΟ και εκδοθεί το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), τότε ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων με διάρκεια ενός έτους.

 

Επανέλεγχος
Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 20 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται δωρεάν!