Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Δίκυκλα Οχήματα

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Δίκυκλα Οχήματα

Control_MotoΟ Τεχνικός Ελεγχος σε δίκυκλα οχήματα έχει νομοθετηθεί από το 2011, χωρίς ωστόσο ο νόμος να είναι  ολοκληρωμένος και σαφής. Πρόσφατα δόθηκε εντολή για υποχρεωτικό έλεγχο ΚΤΕΟ για τα δίκυκλα έως 8/4/2013, με ποινές και πρόστημα για τους εκπρόθεσμους ελέγχους και εκτεταμένο έλεγχο από την τροχαία. Ο νόμος αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50 κυβικών.

Ο Αρχικός και Περιοδικός έλεγχος των Δικύκλων είναι ίδιος με των επιβατικών ΙΧ. Ο Αρχικός έλγχος πραγματοποιείται την πρώτη τετραετία (4) μετά την αρχική άδεια κυκλοφορίας, και ο έλεγχος επαναλλαμβάνεται κάθε δύο (2) έτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την Εύβοια έχει δοθεί παράταση έως και 10 Μαΐου 2013, ώστε να οι κάτοχοι των δικύκλων μοτοσικλετών να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο.

Δικαιολογητικά για Δίκυκλα Οχήματα

 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Δικαιολογητικά για Ανάριθμα Δίκυκλα

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους και
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των δίκυκλων οχημάτων είναι:

 • Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
 • Έλεγχος των φώτων
 • Θορυβομέτρηση

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 30 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τετράκυκλα οχήματα (Γουρούνες), Τρίκυκλα οχήματα, αλλά και Δίκυκλα οχήματα κάτω των 50cc ΔΕΝ υποχρεούνται ελέγχου ΚΤΕΟ.