Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Δίκυκλα Οχήματα

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Δίκυκλα Οχήματα

Control_MotoΟ Τεχνικός Ελεγχος σε δίκυκλα οχήματα έχει νομοθετηθεί από το 2011, χωρίς ωστόσο ο νόμος να είναι  ολοκληρωμένος και σαφής. Πρόσφατα δόθηκε εντολή για υποχρεωτικό έλεγχο ΚΤΕΟ για τα δίκυκλα έως 8/4/2013, με ποινές και πρόστημα για τους εκπρόθεσμους ελέγχους και εκτεταμένο έλεγχο από την τροχαία. Ο νόμος αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50 κυβικών.

Ο Αρχικός και Περιοδικός έλεγχος των Δικύκλων είναι ίδιος με των επιβατικών ΙΧ. Ο Αρχικός έλγχος πραγματοποιείται την πρώτη τετραετία (4) μετά την αρχική άδεια κυκλοφορίας, και ο έλεγχος επαναλλαμβάνεται κάθε δύο (2) έτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την Εύβοια έχει δοθεί παράταση έως και 10 Μαΐου 2013, ώστε να οι κάτοχοι των δικύκλων μοτοσικλετών να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο.

Δικαιολογητικά για Δίκυκλα Οχήματα

 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Δικαιολογητικά για Ανάριθμα Δίκυκλα

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους και
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των δίκυκλων οχημάτων είναι:

 • Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
 • Έλεγχος των φώτων
 • Θορυβομέτρηση

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 30 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται δωρεάν!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τετράκυκλα οχήματα (Γουρούνες), Τρίκυκλα οχήματα, αλλά και Δίκυκλα οχήματα κάτω των 50cc ΔΕΝ υποχρεούνται ελέγχου ΚΤΕΟ.