Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Βαρέα Οχήματα

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Βαρέα Οχήματα

Control_BigTruckΤα Βαρέα Οχήματα (Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων) έχουν την υποχρέωση να περνάνε τον πρώτο Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, με μέγιστη καθυστέρηση τις 7 ημέρες από την ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους.

Στη συνέχεια ο έλεγχος γίνεται περιοδικά κάθε ένα (1) έτος από την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου.

Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βαρδακώστας είναι το 1ο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων στην Ελλάδα με τις υποδομές του για γραμμές Βαρέων Οχημάτων να έχουν προβλεφθεί και να υφίστανται από την δημιουργία των εγκαταστάσεων!

Κατηγορίες οχημάτων που ανήκουν στα Βαρέα και υποχρεούνται ελέγχου ΚΤΕΟ

 • Φορτηγά & Ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος άνω των 3,5Τ
 • Φορτηγά & Ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος άνω των 12Τ
 • Λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες.
 • Λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών.
 • Ρυμουλκούμενα–Ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος άνω των 3,5Τ
 • Ρυμουλκούμενα–Ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος άνω των 10Τ.
 • Συνδυασμός οχημάτων (συρμός) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
 • Εκπαιδευτικά.

Δικαιολογητικά για Βαρέα Οχήματα

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Βεβαίωση ταχογράφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας [κόφτης] (εάν υπάρχει)

Δικαιολογητικά ανάριθμου Βαρέως Οχήματος

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου είναι:

 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος ταυτοποίησης οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Έλεγχος ελαστικών
 • Έλεγχος τροχών (σύγκλιση – απόκλιση)
 • Έλεγχος αμορτισέρ
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικός έλεγχος για το σύστημα διεύθυνσης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Οπτικός έλεγχος αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική, εκδίδεται στους πρώτους  έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να εκδίδεται κάθε έξι μήνες.

Στην περίπτωση που το όχημα περάσει ΚΤΕΟ και εκδοθεί το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), τότε ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων με διάρκεια έξι μηνών.

Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 20 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.