Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Εκπαιδευτικά Επιβατηγά

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Εκπαιδευτικά Επιβατηγά Οχήματα

Control_CarsΤα εκπαιδευτικά οχήματα περνάνε ΚΤΕΟ μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των πεντάλ, ώστε να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτικά.

Στη συνέχεια ο έλεγχος γίνεται περιοδικά κάθε ένα (1) έτος από την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου.

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικά Οχήματα

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εάν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών πεντάλ
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου είναι:

 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος ταυτοποίησης οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Έλεγχος ελαστικών
 • Έλεγχος τροχών (σύγκλιση – απόκλιση)
 • Έλεγχος αμορτισέρ
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικός έλεγχος για το σύστημα διεύθυνσης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Οπτικός έλεγχος αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική και εκδίδεται στο πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να εκδίδεται κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση που το όχημα περάσει ΚΤΕΟ και εκδοθεί το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), τότε ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων με διάρκεια ενός έτους.

Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 20 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.