Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Εκπαιδευτικά Δίκυκλα

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Εκπαιδευτικά Δίκυκλα

Control_Moto

Όπως και για τα υπόλοιπα δίκυκλα οχήματα, έτσι και τα εκπαιδευτικά υποχρεούνται να περάσουν Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικά δίκυκλα

  • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Άδεια λειτουργίας της σχολής

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών δικύκλων είναι:

  • Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
  • Έλεγχος καυσαερίων
  • Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
  • Έλεγχος των φώτων
  • Θορυβομέτρηση

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 30 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.